Öğrenme ve öğretmeyi geliştirme birimi fakülte bazında, 

  • Akademisyenlere izlence hazırlamada
  • Ders içeriği tasarımlanmasında ve 
  • Eğitim Teknoloji uygulamalarında 
  • Ders gözlemleme ve iyileştirmesine yönelik destekler sunmaktadır.

Çalışmalarımız ile ilgili olarak elif.bengu@agu.edu.tr adresinden Dr. Elif Bengü ile iletişime geçebilirsiniz