Abdullah Gül Üniversitesi(AGÜ) vizyonu ve kuruluş amaçları gereği topluma ve bilime üst seviye katkıyı sağlayacak bir araştırma üniversitesi olarak kurgulanmıştır. AGÜ hem akademik kadrosuyla hem de öğrencileriyle öğrenen ve öğrendiğini toplumla paylaşarak “üreten” bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hedefe ulaşmada sadece araştırma faaliyetlerine bağlı kalamayacağını ve eğitimini de güçlendirmesi gerektiğinin farkında olan bir üniversitedir. Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi üniversitenin şekillenmesinde ve gelişmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda merkez; gelişen dünya ile her daim değişen eğitim model süreçlerini takip etmekte, üniversitemizde sürdürülen akademik faaliyetlere destek olmakta, öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin bilgiyi aktarmalarını etkinlikleştirecek eğitim modellerini uygulamakta ve aynı zamanda eğitim faaliyetlerini araştırma fonksiyonları ile entegre ederek sonuçları yüksek öğretim kurumları ve paydaşlar ile paylaşmaktadır.

Merkez tarafından sağlanan destekler, mesleki alanda ihtiyaç duyulan nitelikli öğretim elemanlarının yetiştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır.