Abdullah Gül Üniversitesi(AGÜ) vizyonu ve kuruluş amaçları gereği topluma ve bilime üst seviye katkıyı sağlayacak bir araştırma üniversitesi olarak kurgulanmıştır. AGÜ hem akademik kadrosuyla hem de öğrencileriyle öğrenen ve öğrendiğini toplumla paylaşarak “üreten” bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hedefe ulaşmada sadece araştırma faaliyetlerine bağlı kalamayacağını ve eğitimini de güçlendirmesi gerektiğinin farkında olan bir üniversitedir. Kurulması planlanan merkez üniversitenin şekillenmesinde ve gelişmesinde kritik bir rol oynayacaktır. Bu kapsamda merkez; gelişen dünya ile her daim değişen eğitim model süreçlerini takip etmeyi, üniversitemizde sürdürülen akademik faaliyetlere destek olmayı, öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin bilgiyi aktarmalarını etkinlikleştirecek eğitim modellerini uygulatmayı ve aynı zamanda eğitim faaliyetlerini araştırma fonksiyonları ile entegre ederek sonuçları yüksek öğretim kurumları ile paylaşmayı hedeflemektedir.

Merkez tarafından sağlanan destekler, mesleki alanda ihtiyaç duyulan nitelikli öğretim elemanlarının yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır.